Korstna juurde peab olema tagatud ohutu ligipääs. Selleks parimad meetmed on:

Katuseredelite ja käiguteede kasutamine on kohustuslik.

Ehitistele, mille katusekalle on suurem kui 11° (ca 1:5), tuleb katuseluugist või räästast korstnani paigaldada statsionaarsed ühendusteed ja/või –redelid (EVS 812-3:2018). Ehitistes kõrgusega üle 8,5 m tuleb ette näha pääs katusele pööningu ja/või katuseluugi kaudu või paikse välise päästeredeli abil (EVS 812-3:2018).
Korstnale kõrgusega >1,2m katusepinnast tuleb puhastamiseks paigaldada töötasapind koos vajaliku ligipääsuredeli või korstnaastmetega (v.a korstnad, mida puhastatakse muul viisil, nt puhastusluuk asub korstna alumises osas). (EVS 812-3:2018)
joonis-korstnani-768×583